Naše služby

Rozsah poskytovaných výkonov


 • ošetrovanie chronických a ťažko sa hojacich rán
 • ošetrovanie preležanín, dekubitov a iných narušení celistvosti kože
 • ošetrovanie vredov predkolenia
 • podávanie injekcií, infúzií
 • sledovanie vitálnych funkcií ( krvný tlak, telesná teplota, pulz)
 • odbery biologického materiálu ( krv, moč, stolica)
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • starostlivosť o imobilného pacienta
 • starostlivosť o inkontinentného pacienta
 • starostlivosť o stomikov, diabetikov
 • starostlivosť o onkologických pacientov a.i

Mobilizácia / rehabilitácia ležiacich pacientov


 • nácvik a sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • nácvik a pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
 • nácvik a pomoc pri manipulácií s predmetmi
 • nácvik premiestňovania predmetov dennej potreby
 • nácvik sebaobslužných úkonov
 • iné výkony fyzioterapeuta podľa potreby

Čo treba splniť


 • starostlivosť si musí vyžadovať zdravotný stav pacienta, ktorý je imobilný, čiastočne imobilný a nie je schopný sám zájsť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, ale nevyžaduje si ústavnú starostlivosť alebo ju odmieta
 • starostlivosť môže doporučiť ošetrujúci lekár
 • lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient či rodinný príslušník

Kto odporúča liečbu?

home_clinic_plus

praktický lekár, lekár špecialista

home_clinic_plus

lôžkové zdravotnícke zariadenie

home_clinic_plus

sám si požiadate o túto službu