O spoločnosti ADOS ELA

ADOS ELA s.r.o je zariadenie zdravotnej starostlivosti, ktoré vyráža medzi pacientov už viac ako dvadsať rokov.

Poskytujeme komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť, odbornú rehabilitačnú a opatrovateľskú starostlivosť. Je poskytovaná kvalifikovanou sestrou alebo fyzioterapeutom v domácom prost redí, alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám. Domáca starostlivosť je určená pre pacientov všetkých vekových skupín, ktorým je poskytnutá kvalitná, profesionálna, komplexná ošetrovateľská a odborná rehabilitačná starostlivosť.

Ide o starostlivosť v rodinnom prostredí


 • po skončení ústavnej liečby
 • o akútne chorých bez potreby hospitalizácie
 • o chronicky chorých pacientov v terminálnom štádiu

Zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľských a rehabilitačných služieb osobám so zdravotnými problémami, ktoré z dôvodu svojho fyzického stavu nie sú schopní samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj odbornú rehabilitačnú starostlivosť, poskytujú skúsené, kvalifikované sestry a fyzioterapeuti s dlhoročnou praxou podľa indikácií ošetrujúceho lekára.

ADOS ELA je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo aj pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte nárok a je bezplatná.

ADOS ELA poskytuje starostlivosť klientom


 • imobilným, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie
 • po hospitalizácii
 • ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je potrebné, aby boli hospitalizovaní
 • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
 • rizikovým a chronicky chorým napr. s diabetes mellitus (cukrovka), s onkologickým ochorením, so srdcovo-cievnym ochorením, a pod.
 • v terminálnom štádiu ochorenia, alebo s inými zdravotnými problémami

Čo treba splniť


 • starostlivosť si musí vyžadovať zdravotný stav pacienta, ktorý je imobilný, čiastočne imobilný a nie je schopný sám zájsť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, ale nevyžaduje si ústavnú starostlivosť alebo ju odmieta
 • starostlivosť môže doporučiť ošetrujúci lekár
 • lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient či rodinný príslušník
home_clinic_plus

Potrebujete

odbornú starostlivosť po prepustení z nemocnice?
home_clinic_plus

Neviete si rady

pri starostlivosti o svojho chorého blízkeho?
home_clinic_plus

Potrebujete

odbornú rehabilitáciu?

Sme tu pre Vás.